Algemene voorwaarden

Contributie

Het lid dient uiterlijk in de eerste week van de maand de verschuldigde contributie te voldoen. Te laat betalen van de contributie heeft altijd tot gevolg dat er per lidmaatschap extra administratieve kosten van €2,50 per kalendermaand in rekening zullen worden gebracht. In het geval dat het lid langer dan twee maanden in gebreken is gebleven kan de toegang tot de vereniging worden ontzegd, totdat het lid volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan. In het uiterste geval kan het bestuur besluiten het lid geheel uit te schrijven.

De contributie is een betalingsverplichting die het lid met het lidmaatschap van de vereniging aangaat. Het lid kan niet vrijblijvend aangeven dat het een periode niet wil trainen en om voorgenoemde reden, de contributie niet wenst door te betalen.

Alleen onder zeer bijzondere omstandigheden kan er in goed overleg iets worden geregeld. Denk aan langdurige ziekte of ernstige blessure(s). Het lid dient hiervoor altijd eerst contact op te nemen met de Penningmeester. Bij twijfel aan de oprechtheid van het lid kan de penningmeester om een doktersverklaring vragen.

De contributie is een maandelijkse betalingverplichting. De vereniging heeft vaste lasten die o.a. daarvan moeten worden betaald en kan dit alleen doen bij regelmatige inkomsten.

Het borgbedrag wordt teruggeven aan het lid als deze een maand van te voren het lidmaatschap opzegt en voor de laatste maand al heeft betaald. Als het lid per direct opzegt zal eerst worden gekeken hoeveel contributie nog openstaat. Als er nog bedragen open staan zal als eerste het borgbedrag worden verrekend en vervolgens de nog openstaande contributie. Het lid is zelf verantwoordelijk de penningmeester op de hoogte te stellen.

Opzeggen dient immer schriftelijk plaats te vinden bij de penningmeester.

Betaling op rekening 4529917 tnv de Hoornse Wu Shu Akademie

Algemene regels

  • Lessen kunnen niet worden ingehaald bij afwezigheid of ziekte. (ernstige blessures uitgezonderd)
  • De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte of beschadigde kleding en of sport benodigdheden en schade aan de trainingsruimte.
  • Het meedoen met de lessen geschiedt geheel op eigen risico, de vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures of medische behandeling in welke vorm dan ook.
  • Het lid zal de eer van de Hoornse Wu Shu Akademie en aangesloten scholen nooit schaden, zowel binnen als buiten de les.
  • Het lid zal de op dit document beschreven huisregels van de school in acht nemen en deze in praktijk naleven, wijzigingen voorbehouden aan het bestuur van de HWA.
  • De leiding kan een lid zonder opgaaf van redenen weigeren of weg sturen, men krijgt dan het overige lesgeld retour.
  • Het lid gaat akkoord met het ontvangen van informatie vanuit de HWA via email.